Omnitherm

Promienniki niskocieplne

TS 2000: Zasada działania

Zasada działania promiennika gazowego TERMSTAR 2000 polega na krążeniu gorących spalin w rurach promieniujących, krążące spaliny ogrzewają powierzchnię rur, z ich dolnej powierzchni, która pokryta jest specjalną powłoką o wysokiej emisyjności, ciepło promieniuje do ogrzewanej przestrzeni. Górna część rur pokryta jest izolacją cieplną, która nie pozwala na uchodzenie ciepła do otaczającej przestrzeni. Szczegóły działania urządzenia widać na poniższym schemacie.

TERMSTAR 2000 - schéma funkce recirkulační jednotky
(po kliknięciu pojawi się schemat w pełnej wielkości)

Gaz jest spalany za pomocą zintegrowanego palnika nadciśnieniowego. Elektroniczny pulpit sterowania palnikiem zapewnia wszystkie funkcje dotyczące sterowania oraz bezpieczeństwa. Doprowadzanie powietrza dla spalania zapewnia radialny wentylator powietrza, który jest umocowny na wspólnym wale wraz z wentylatorem recyrkulacyjnym. To eleganckie rozwiązanie konstrukcyjne pozwala na osiągnięcie bardzo korzystnego stosunku pomiędzy wydajnością urządzenia a jego ceną. Dokładne nastawienie stosunku paliwo – powietrze przeprowadza się za pomocą klapy na wyporze wentylatora powietrza. Palnik nadciśnieniowy pracuje z wysokimi turbulencjami, spalanie jest więc doskonałe, ilość powstałych tlenków azotu jest minimalna nawet przy małym nadbytku powietrza. Płomień pali się w komorze spalania, która jest połączona z gałęzią doprowadzającą rur promieniujących i jest ochładzana przez recyrkulowane spaliny.

Intensywne krążenie spalin w rurach promieniujących zapewnia radialny wentylator umieszczony w komorze recyrkulacyjnej. Schłodzone spaliny o temperaturze 140°C, wsysane są z gałęzi zwrotnej rur promieniujących, w komorze recyrkulacyjnej rozdzielają się na dwie części. Mała część – ok. 15% strumienia w rurach promieniujących – ulatuje do komina. Przeważająca część – ok. 85% strumienia – wraca z powrotem do gałęzi doprowadzającej rur promieniujących, gdzie miesza się z gorącymi spalinami z palnika, mają one temperaturę ponad 1 000°C. Mieszanka ta, która ma na początku gałęzi doprowadzającej rur promieniujących temperaturę ok. 330°C, płynie rurami promieniującymi ze znaczną szybkością dzięki wydajnemu radialnemu, recyrkulacyjnemu wentylatorowi, w ten sposób na całej długości promiennika średnia temperatura powierzchni promieniującej jest mniej więcej jednakowa. Daje to efekt równomiernego promieniowania na całej długości promiennika. Wykorzystanie intensywnej recyrkulacji wyraźnie obniża naprężenie cieplne części i elementów składowych promiennika, ponieważ pracuje on przy temperaturach wyraźnie niższych niż promienniki innych systemów.

Wspólny napęd wentylatora powietrza oraz wentylatora recyrkulacyjnego zapewnia silnik elektryczny jednofazowy.