Omnitherm

Promienniki niskocieplne

TS 2000: Modulacja mocy

Moc cieplną promiennika można na życzenie regulować za pomocą trzypoziomowej (dwustopniowej) modulacji mocy palnika w stopniach 0% – 60% – 100% nominalnej mocy. Po zastosowaniu odpowiedniego regulatora temperatury przestrzennej można osiągnąć dobrą stabilność końcowej temperatury przestrzennej w ogrzewanej przestrzeni.

TERMSTAR 2000 - schemat dwoustopniowego sterowania palnika

Modulacja mocy promiennika działa na zasadzie sterowania ciśnieniem paliwa przed dyszą palnika. Na podstawie żądania o zwiększenie lub zmniejszenie mocy, które przychodzi z zewnętrznej regulacji termostatycznej, cewka dwustopniowej modulacji dokona przestawienia elementu sterującego na regulatorze ciśnienia gazu, który jest częścią składową pulpitu sterowania palnikiem. W ten sposób dojdzie do zmiany ciśnienia gazu przed dyszą palnika a tym samym do zmiany ilości paliwa dostarczanego do palnika. Ilość spalanego powietrza, dostarczanego za pomocą wentylatora powietrza jest wcześniej nastawiona ręcznie ustawianą klapą, na stałą wartość, która jest odpowiednia dla obu systemów pracy palnika. Regulator ciśnienia gazu, który zapewnia modulację mocy, pełni równocześnie rolę regulatora wyrównującego, który eliminuje ewentualne skoki ciśnienia gazu w instalacji, do której jest podłączony promiennik. Ciśnienie gazu i ciśnienie spalanego powietrza jest obserwowane przez monostaty, które zapewnią odstawienie promiennika w wypadku przekroczenia zakresu dopuszczalnych wartości.